lekarz trzymający starszą osobę za rękę

Medycyna paliatywna

 

Medycyna paliatywna to dział medycyny, a także specjalizacja lekarska i pielęgniarska, obejmująca opiekę nad pacjentami znajdującymi się w terminalnym (paliatywnym) stadium nieuleczalnej choroby. Celem medycyny paliatywnej nie jest wyleczenie chorego ani też zatrzymanie procesu chorobowego, lecz przede wszystkim poprawienie jakości życia osób w tym stadium choroby, łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych.

Uzyskuje się to przez:

 • złagodzenie objawów choroby,
 • likwidację bólu,
 • wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych.

Opieka paliatywna prowadzona w ramach hospicjum domowego czy stacjonarnego oddziału medycyny paliatywnej sprawowana jest przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający doświadczenie medyczne oraz niemedyczne. Zespół taki składa się z profesjonalnie przygotowanego personelu (lekarze, pielęgniarki) i z odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy. W razie potrzeby do dyspozycji są psychologowie, rehabilitanci czy także kapelan.  

Najważniejsze zadania  lekarza:

 • możliwie szybkie opanowanie silnego bólu: nie uśmierzony ból powyżej 5 w skali VAS może doprowadzić do wielkiego stresu i upośledzenia funkcjonowania – „obezwładnienia chorego”, duszności, uporczywych nudności i wymiotów, delirium, stanów lekowych (paniki) i innych objawów
 • rozpoznawanie i interwencje w zagrażających życiu stanach naglących, które mogą wpływać na przebieg leczenia  
   (hiperkalcemia, hipoglikemia, mocznica pozanerkowa, zagrażająca kompresja rdzenia, obrzęk mózgu związany z
   przerzutami nowotworu, krwawienia, niedrożność jelit);
 • zapobieganie objawom i skutkom ubocznym zastosowanego leczenia ;
 • zapobieganie powikłaniom leczenia i odleżynom;


Wykaz oddziałów medycyny paliatywnej i wykaz hospicjów domowych w województwie śląskim dostępny jest TUTAJ.

W ramach lekarskiej wizyty domowej u pacjentów kwalifikujących się do leczenia paliatywnego realizowane są następujące świadczenia:

 • wywiad i badanie fizykalne pacjenta oraz wstępna kwalifikacja co do możliwości dalszego leczenia w ramach hospicjum domowego bądź w oddziale medycyny paliatywnej;
 • ocena natężenia bólu i występowania objawów towarzyszących wraz z ustaleniem schematu dalszego procesu diagnostyczno- leczniczego;
 • instruktaż wykonywania ustalonych zaleceń lekarskich (np.iniekcje, wlewy kroplowe) 

Pacjenci w zależności od potrzeb mogą również skorzystać z pomocy przy wypożyczeniu sprzętu leczniczo-rehabilitacyjnego:

 • koncentrator tlenu
 • pompa infuzyjna
 • łóżko rehabilitacyjne
 • ssak medyczny

Szczegółowe informacje na temat wypożyczania powyższego sprzętu dostępne są w zakładce CENNIK.