Poradnia Kardiologiczna

KardiologKardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami serca i układu krążenia. Kardiologia to obecnie jedna z kluczowych dziedzin medycyny, jako że schorzenia układu sercowo-naczyniowego zajmują czołowe miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych.

W Poradni Kardiologicznej Medilux24 zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca i układu krążenia bez ingerencji w struktury organizmu, wykorzystując takie narzędzia i badania jak:


ElektrokardiografElektrokardiografia (badanie EKG spoczynkowe), które jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, wykonywanym w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń. W badaniu EKG elektrody umieszczone na klatce piersiowej pacjenta i na kończynach górnych i dolnych zbierają z powierzchni ciała informacje o elektrycznej pracy serca. EKG wykonuje się, gdy występują objawy wskazujące na zaburzenia rytmu serca.

Wskazaniami do wykonania badania EKG są m.in.: 

 • ból w klatce piersiowej,
 • kołatanie serca,
 • zawroty głowy,
 • arytmia.

EKG wysiłkoweUKG serca  (ECHO serca), czyli nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które pozwala na ocenę budowy oraz pracy serca. Określa się je również jako echokardiografię lub echo serca. Za pomocą ultrasonografii, czyli fal ultradźwiękowych, lekarz ocenia funkcjonowanie serca i jego zastawek, budowę ścian, przedsionków i komór serca, a także naczyń krwionośnych. Oprócz tego badanie UKG pozwala na ocenę przepływu krwi oraz wykrycie wad i guzów serca. Jest to podstawowe badanie wykorzystywane w profilaktyce i diagnostyce chorób serca, które są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów.

Badanie UKG wykonuje się w celu diagnostyki zaburzeń pracy serca, na przykład u osób, które skarżą się na ból w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca  a także duszność. W przebiegu chorób serca badanie UKG (echo serca)  jest wykorzystywane również do oceny skuteczności terapii. Wykonuje się je w przypadku:

 • przebytych zawałów serca,
 • choroby niedokrwiennej serca,
 • choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • zapalenia mięśnia sercowego,
 • zapalenia wsierdzia
 • w trakcie leczenia onkologicznego celem oceny toksyczności leczenia

Echo serca wykonuje się również w przypadku nadciśnienia tętniczego, które może prowadzić do przerostu lewej komory serca. Dzięki badaniu UKG lekarz może monitorować stan serca chorego.

Wskazaniem do badania UKG są również inne choroby pozasercowe, takie jak: cukrzyca, udar mózgu, choroby płuc czy nerek. ECHO serca wykonuje się również przed planowanymi operacjami. 


BieżniaEKG wysiłkowe (test wysiłkowy na bieżni ruchomej) – jest to badanie, które wykonuje się w celu zdiagnozowania takich objawów jak bóle w klatce piersiowej, spadek tolerancji na wysiłek, męczliwość. Badanie ma również na celu ocenę skuteczności leczenia niewydolności serca oraz ocenę serca po przebytym zawale serca. W czasie badania pacjent z przyklejonymi elektrodami chodzi po bieżni, a wysiłek fizyczny jest stopniowo zwiększany. Test wysiłkowy może zostać przerwany w każdej chwili na żądanie pacjenta w przypadku wystapienia takich objawów jak zmęczenie, ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, bladość powłok skórnych lub przez lekarza, monitorującego pracę akcji serca na monitorze, w przypadku wystąpienia poważnych zmian w zapisie EKG. Po zakończeniu próby wykonywane są dalsze kontrolne zapisy ekg.


HOLTER EKGHOLTER EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet przez kilka dni. Dzięki ciągłemu zapisowi pracy serca możliwa jest ocena dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w standardowym, spoczynkowym badaniu EKG. Holter umożliwia ocenę pracy serca również w trakcie snu. Jest to istotne ponieważ w niektórych przypadkach to właśnie tylko wtedy dochodzi do poważnych zaburzeń jego funkcji.

W celu przeprowadzenia badania lekarz udostępnia pacjentowi urządzenie rejestrujące, niedużej wielkości, dzięki czemu nie utrudnia ona codziennego funkcjonowania. Po odpowiednim przygotowaniu skóry na klatce piersiowej, montowane są elektrody połączone z rejestratorem. W zależności od rozpoznania i zgłaszanych objawów pacjent nosi rejestrator od 24h do kilku dni. W trakcie badania holter EKG konieczne jest prowadzenie dziennika aktywności oraz notowanie wszelkich objawów tj. zasłabnięcia, arytmia czy bólu w klatce piersiowej. W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne rutynowe czynności, wskazane jest normalne pójście do pracy. Po odłączeniu urządzenia, wszystkie zarejestrowane dane są zgrywane do komputera i interpretowane przez lekarza kardiologa


TestHOLTER RR (holter ciśnieniowy)- to badanie które polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia krwi (oraz tętna). Badanie to wskazane jest w nastepujących przypadkach:

 • nadciśnienie tętnicze oporne
 • wahania (skoki) wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych
 • oceny skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego
 • hipotensji ortostatycznej

usg dopplerUSG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH. Badanie to ma na celu określenie nieprawidłowości w obrębie obecnych wewnątrz szyi arterii łączących serce z mózgiem. Zaburzenia w przepływie krwi do mózgu skutkować mogą uciążliwymi dolegliwościami natury neurologicznej, a nawet udarem. Badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych metodą Dopplera pozwala ocenić m.in.:

 • grubość ścian naczyń krwionośnych oraz ich średnicę
 • szybkość i kierunek przepływu krwi
 • gradient ciśnień

Parametry te pozwalają diagnozować ewentualne zwężenia tętnic, lokalizować je, a także określać ich stopień. Ultrasonografia umożliwia wykrycie niedrożności, przyściennych skrzeplin (nawet niewielkich), silnie ukrwionych guzów nowotworowych, tętniaków oraz anomalii i malformacji naczyniowych, czyli nieprawidłowości w budowie naczyń. W trakcie badania można także oszacować ryzyko zatoru, oceniając morfologię i echogeniczność blaszek miażdżycowych. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne.


EKGSZYBKIE TESTY KARDIOLOGICZNE - w Poradni Kardiologicznej Medilux24 lekarz specjalista kardiolog może wykonać szybką diagnostykę za pomocą urządzenia do wykonywania testów do wykrywania:

 • markera uszkodzenia mięśnia sercowego ( stężenia Troponiny)
 • N-końcowego prohormonu mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP)
 • ilościowego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego (CRP)
 • oznaczania prokalcytoniny PCT
 • oznaczenia poziomu d-dimerów

Szybkie testy kardiologiczne są przydatnym narzędziem diagnostycznym w przypadku zgłaszanego przez pacjenta bólu w klatce piersiowej czy duszności- lekarz kardiolog może na miejscu podczas konsultacji wykonać diagnostykę tych dolegliwości.


UrządzeniaPRZENOŚNY REJESTRATOR EKG - urządzenie wypożyczane na dowolny ores czasu, Pacjentom  zgłaszającym dolegliwości w klatce piersiowej, zwłaszcza kołatania czy niemiarowe bicie serca. Służy do  oceny rytmu i częstości pracy serca. Stosowanie rejestratora EKG następuje zwłaszcza w przypadku bólu w klatce piersiowej czy uczucia kołatania serca. Poprzez badanie możemy wykluczyć lub potwierdzić np. chorobę niedokrwienną serca. Rejestrator pozwala na regularną ocenę serca w każdych warunkach- w pracy, w zaciszu domowym, podczas wyjazdu, w ciągu całej doby. Aparat posiada możliwość podłączenia do aplikacji mobilnej za pomocą Bluetooth’a. Dzięki aplikacji mobilnej możliwe jest natychmiastowe przesłanie wyniku do lekarza w celu jego analizy.