Poradnia Medycyny Paliatywnej

DłońMedycyna paliatywna to dział medycyny, a także specjalizacja lekarska i pielęgniarska, obejmująca opiekę nad pacjentami znajdującymi się w terminalnym (paliatywnym) stadium nieuleczalnej choroby. Celem medycyny paliatywnej jest przede wszystkim poprawienie jakości życia osób będących w tym stadium choroby, w tym złagodzenie przede wszystkim bólu oraz leczenie uporczywych objawów choroby nowotworowej i powikłań jej leczenia, jakie mogą się pojawić w trakcie lub po chemioteriapii, radioterapii czy immunoterapii.

W Poradni Medycyny Paliatywnej Medilux24 oferujemy opiekę i leczenie pacjentom onkologicznym w okresie przed, w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego.

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej oferujemy:

 • konsultacje lekarza specjalisty medycyny paliatywnej
 • konsultacje specjalisty hematologa, w tym ocenę powikłań farmakoterapii- pancytopemii, gorączki neuropenicznej;
 • konsultacje specjalisty  kardiologa wraz z oceną kardiotoksyczności stosowanej farmakoterapii i leczenie jej powikłań
 • konsultacje specjalisty dermatologa w tym ocenę skórnych powikłań leczenia onkologicznego
 • leczenie uporczywych objawów choroby nowotworowej
 • dobór odpowiedniego leczenia przeciwbólowego
 • badania EKG, UKG (echo) serca, USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych
 • paracentezę (odbarczanie jamy brzusznej)
 • leczenie odleżyn
 • badania laboratoryjne oraz szybkie testy kasetkowe
 • iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne, do portów naczyniowych
 • wlewy dożylne
 • pielęgniarskie wizyty domowe wraz z pobraniem materiału do badań laboratoryjnych
 • kwalifikacje do założenia PEGa oraz żywienia dojelitowego
 • poradnictwo z zakresu zywienia dojelitowego w ramach poradni żywieniowej