Poradnia Psychiatryczna

Starszy człowiekW Poradni psychiatrycznej Medilux24 specjalista psychiatrii dr n. med Gniewko Więckiewicz zajmuje się kompleksową diagnostyką psychiatryczną oraz leczeniem następujących schorzeń:

  •  depresja
  • zaburzenia snu
  • zespoły lękowe
  •  choroba afektywna dwubiegunowa
  •  uzależnienia
  • schizofrenia
  •  zaburzenia zachowania
  • zaburzenia psychosomatyczne.