Poradnia Pulmonologiczna

Wynik RTGW ramach Poradni Pulmonologicznej Medilux24, lekarz specjalista pulmonolog zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz profilaktyka schorzeń układu oddechowego. Choroby układu oddechowego są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza rodzinnego, jednak długotrwałe objawy, takie jak kaszel, świszczący oddech czy duszność stanowią wskazanie do konsultacji u lekarza specjalisty pulmonologa.

W Poradni Pulmonologicznej diagnozujemy i leczymy takie schorzenia jak:

 • astmę oskrzelową
 • gruźlicę
 • mukowiscydozę
 • raka płuc
 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • obturacyjny bezdech senny
 • przewlekłą obturacyjną chorobe płuc (POChP)
 • rozstrzenie oskrzeli
 • śródmiąższowe choroby płuc i inne schorzenia

Specjalista chorób płuc- pulmonolog w trakcie wizyty wizyty może zaproponowac wykonanie następujących badań:

 • SPIROMETRIA spoczynkowa - jest badaniem układu oddechowego, które pulmonolog wykonuje przy użyciu specjalnego aparatu zwanego spirometrem. Podczas tego badania dokonywany jest pomiar pojemności i objętości płuc. Analizowany jest także przepływ powietrza obecnego w oskrzelach i płucach na poszczególnych fazach oddechu.
 • SPIROMETRIA z próbą rozkurczową - to badanie składająe się z klasycznej spirometrii oraz wykonanym w odstępie kilkunastominutowym powtórnym badaniu po podaniu przez pulmonologa leku rozszerzająego oskrzela.

UrządzeniePrzed wykonaniem spirometrii należy poinformować lekarza o następujących schorzeniach, które są przeciwskazaniem do jej wykonania:

 • tętniaki tętnic mózgowych
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • tętniak aorty
 • odma opłucnowa
 • niestabilna dławica piersiowa
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • krwioplucie
 • świeżo przebyte operacje w obrębie klatki piersiowej  i jamy brzusznej
 • przebyty udar mózgu
 • przebyte operacje i zabiegi w obrębie mózgowia
 • przebyte niedawno operacje okulistyczne

W ramach Poradni Pulmonologicznej oferujemy również możliwość wypożyczenia koncentratora tlenu